TJÄNSTER

Sjöentreprenad är byggande och ombyggnation som utförs i eller nära vatten. Det har blivit allt populärare de senaste åren att bygga sjönära tomter.

I hög grad så omfattar även sjöentreprenad byggande av hamnar och kajer.

Det täcker även in ett brett spektrum av tjänster som omfattar alltifrån muddring, sjötransporter, bogsering med mera.

Vi utför följande tjänster:

  • Bryggor

  • Kajdäck

  • Byggnader

  • Sjö- och Landtransporter

  • Bogseringar

  • Färjetransporter

  • Grävmuddring

  • Sugmuddring

  • Serviceavtal